Aigua de l’aixeta, aigua de qualitat

Publicador de continguts

Aigua potable de la millor qualitat

L'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea consideren l'aigua per a consum humà com aquella que una persona pot beure tots els dies, durant tota la seva vida i sense cap risc per a la seva salut.

Per fixar la qualitat que ha de tenir l'aigua de l'aixeta, la Unió Europea, seguint les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, determina els límits de presència de components en l'aigua, inclosos microorganismes patògens i components tòxics, encara que molts d'aquests no perjudiquen el cos humà –alguns fins i tot li aporten beneficis– i d'altres només ho fan si estan presents en grans quantitats.

Els valors mitjans de duresa de l'aigua subministrada per Aigües de Sant Vicenç dels Horts es situen en 408 mg/l de CaCo3.

La nostra aigua ha superat amb escreix tots els controls que marquen les autoritats sanitàries, gràcies a l'aplicació dels tractaments de potabilització més avançats i a un control eficaç i continu de la qualitat de l'aigua subministrada.

Els responsables de la qualitat de l'aigua de l'aixeta són:

  • El Ministeri de Sanitat i Consum
  • Les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes
  • L'Ajuntament
  • L'empresa subministradora
  • Cada propietari d'instal·lacions interiors dins de la seva propietat