Dipòsits comunitaris

Dipòsits comunitaris

Mantingues en forma els teus dipòsits 

 

El dipòsit comunitari és un dels elements més comuns i senzills que trobem a les instal·lacions interiors i, alhora, n’és la part més vulnerable. Per aquest motiu, és imprescindible que tot dipòsit compleixi amb un mínim manteniment i tingui en compte els següents aspectes:

 • Inspecció visual de l’aigua. Periodicitat mensual.
 • Comprovació del tancament de la tapa. Periodicitat mensual.
 • Neteja i desinfecció. Periodicitat anual.
 • Comprovació del funcionament dels elements de tancament i aïllament: vàlvula flotador i vàlvules d’aïllament o desguàs. Periodicitat anual.

La responsabilitat del manteniment dels dipòsits domiciliaris correspon als propietaris dels mateixos, segons estableix l’art. 11 apt. 4 del R.D. 140/2003, del 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

 • Consells per un bon manteniment

  • Els dipòsits han d’estar situats en llocs de fàcil accés per la seva neteja i desinfecció. Mai enterrats ni formant part de l’estructura de l’immoble, tampoc en terrasses on els pugui tocar directament el sol. S’han de poder inspeccionar en tot el seu perímetre.
  • Han d’estar tapats amb una coberta impermeable que s’ajusti perfectament (tancament no hermètic) i que permeti l’accés a l’interior.
  • De cara a la seva construcció, cal utilitzar materials homologats per l’emmagatzematge d’aigua pel consum humà de la Delegació d’Indústria.
  • Han d’estar ubicats en una habitació separada de qualsevol risc sanitari (espai per les escombraries, arquetes de sanejament, etc.)
  • Cal que disposi d’un desguàs de fons a la part més baixa, mai connectat directament al sanejament.
  • Cal que disposi d’un sobreeixidor que permeti l’evacuació de sobreeiximents eventuals. El sobreeiximent haurà de ser visible, sense connexió directa a la xarxa de sanejament.
  • La circulació de l’aigua al dipòsit ha de ser contínua, entrant per dalt i sortint per sota.
  • El dipòsit ha de ser tancat i les peces o entroncaments que hi estan units han d’estar també incomunicats entre sí.
  • Per tal d’evitar la proliferació de bactèries, cal netejar-lo almenys una vegada l’any amb una barreja d’hipoclorit sòdic i aigua, i un raspall de cerres dures. També es pot utilitzar aigua a pressió. Agües de Sant Vicenç dels Horts recomana a les comunitats de veïns que estableixin un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada.
  • Mentre es realitza la neteja, cal comprovar que no existeixen fissures o esquerdes i, en cas que n’hi hagi, segellar-les amb productes que compleixin la legislació vinent.
  • També caldria instal·lar les mesures de protecció i senyalització adequades del punt d’emmagatzematge d’aigua pel subministrament, amb la finalitat d’evitar que l’aigua emmagatzemada es contamini o n’empitjori la seva qualitat.

Per a més informació al respecte, poden consultar la legislació vigent