Clavegueram

Publicador de continguts

Reixa clavegueram

Clavegueram

L'aigua residual és conduïda a la xarxa de clavegueram una vegada que ha estat utilitzada per als seus diferents usos a les llars i les empreses. Aquest sistema facilita la recollida d’aquestes aigües residuals i pluvials i, possibilita el transport fins a les diverses estacions depuradores

A Aigües de SVH tenim molt present el futur. Per això, impulsem sistemes innovadors per a una gestió sostenible d'aigües pluvials i d'aigües depurades, amb l'objectiu d’evitar el deteriorament mediambiental que pot arribar a causar l'aigua contaminada.