Bonificacions i fons social

Publicador de continguts

Servei municipal d'aigua de Sant Vicenç dels Horts

 

Bonificacions i ajudes 

Podeu consultar aquí les diferents bonificacions o ajudes que teniu a la vostre disposició.

 • Ampliació de trams segons nombre de persones empadronades

  Què és?

  El preu del servei d’aigua és creixent segons el consum i es distribueix en blocs o trams. Els consums més baixos tenen preus més baixos i a mesura que el consum passa a un tram o bloc superior, el preu és més alt.

  Si sou més de 3 persones empadronades podeu sol·licitar una ampliació dels trams per poder reduir l’import de la factura.

  • AIGUA: Els trams de consum s’amplien si hi ha més de 3 persones empadronades.  
  • CÀNON DE L’AIGUA: Podeu consultar el detall
  • TMTR: Si hi ha més de 3 persones empadronades, es bonifica la taxa: 5% per persona superior a 3.

   

  Qui en pot gaudir i com es tramita?

  Al sol·licitar l’ampliació de trams pel Cànon de l’ACA s’apliquen automàticament les bonificacions als altres conceptes de la factura. Podeu consultar el detall aquí .

 • Tarifa social

  Què és?

  Bonificació sobre diversos conceptes de la factura:

  • Aigua: Bonificació del 25% en quota i primer tram.
  • TMTR: Bonificació del 50%
  • Cànon: Consultar detall aquí

   

   

  Qui en pot gaudir i com es tramita?

  Si podeu optar a la tarifa social de l’ACA, apliquem automàticament les bonificacions als altres conceptes de la factura que correspongui. Podeu consultar el detall aquí.

 • Fons de solidaritat

  Què és?

  El Fons de Solidaritat és un ajut per a cobrir els rebuts impagats de persones vulnerables. S'aplica sobre o una part del rebut de l'aigua i és compatible amb altres bonificacions.

   

  Qui en pot gaudir?

  Podrà beneficiar-se del Fons de Solidaritat el col·lectiu de persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d'exclusió, a valorar per part dels treballadors socials, amb l'objectiu de contribuir a superar la situació de risc en la que es trobin.

   

  Com es sol·licita i quina documentació s'ha d'aportar?

  Per sol·licitar l'ajut, cal adreçar-se als Serveis Socials assignats de cada municipi. Un cop avaluat cada cas, els mateixos Serveis Socials tramiten l'ajut amb Aigües de Sant Vicenç dels Horts.

 • Bonificacions per ús de deixalleries

  Què és?

  L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) bonifica la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) per utilització de deixalleries. La bonifiació dependrà del número de cops que s'utilitzin aquests punts de recollida.

   

  Qui en pot gaudir?

  Persones titulars d'una pòlissa que utilitzin els punts de recollida del municipi.

   

  Com es sol·licita i què cal aportar?

  Sol·licitar carnet a les deixalleries aportant una factura de l'aigua. Mostra el carnet cada vegada a la deixalleria. L'AMB anualment comunica a Aigües de Sant Vicenç dels Horts les bonificacions aplicables.