Dades significatives

Dades significatives

A Aigües de Sant Vicenç dels Horts gestionem la teva aigua

A Aigües de Sant Vicenç dels Horts gestionem el servei d’aigua potable de Sant Vicenç dels Horts, en els quals distribuïm més de 2 milions de metres cúbics anualment a una població de més 27.000 persones.
L'equip humà  compta amb la tecnologia més avançada i realitza una gestió adequada del coneixement per tal de donar resposta i adaptar-se a les necessitats de tots els nostres clients així com per dur a terme un ús sostenible dels recursos d'aigua disponibles.

 • Magnituds rellevants del 2018

  Magnitud  Valor
  Nº d'abonats 12.030
  Nº d'habitants 27.901
  m3 d'aigua tractada a les ETAPs 1.619.695 m3
  Km de xarxa d'aigua potable 150 km
  m3 d'aigua subministrada 2.388.350 m3
  Estacions de bombament d'aigua potable 150
  Km de xarxa de clavegueram 75 km
  Nº de dipòsits en explotació 5
  Capacitat total dels dipòsits 8.060 m3
  Nº de pous en explotació 4