Customer Counsel (Defensa del client)

Defensor del Client

Volem millorar amb tu

Per potenciar el diàleg i el compromís amb els nostres clients, hem creat la figura del defensor del client (customer counsel) a Aigües de Sant Vicenç dels Horts, per continuar millorant en la qualitat dels nostres serveis.

El Customer Counsel és una oficina que atén conflictes entre les empreses del grup i els seus clients i hi busca solucions  en un entorn amistós. Intervé en els casos següents:

  • Quan el client no està d’acord amb la resposta que li ha ofert l’empresa.
  • Quan no ha obtingut resposta a la seva reclamació.

Serveis Customer Counsel

Serveis del Customer Counsel a disposició del client

Anàlisi personalitzat de reclamacions

Analitza de manera personalitzada cada reclamació que rep dels clients que no estan d’acord amb la resposta que han obtingut de l’empresa.

Defensa dels drets del client davant l’empresa

Constitueix l'última opció amigable, en el si del Grup Empresarial, per a respondre al client i trobar una solució a la seva reclamació.

Mediació i imparcialitat entre clients i empresa

Actua amb imparcialitat davant de les parts, amb transparència en la gestió, amb confidencialitat de la informació i amb independència respecte a les àrees de gestió.

Identificació d’oportunitats de millora

Potencia el diàleg i el compromís amb els seus clients buscant una millora dels serveis.

Boton Link Customer Counsel

groupid: 20152, currentGroupId: 9298532